Vad är Barbanet?
Hem
*Vad?*
Fortune
Servern
E-post
Uptime
Länkar

Barbanet är ett icke-vinstdrivande fritidsprojekt som syftar till att utnyttja de möjligheter som finns i dagens Internet och att utveckla nya tjänster som skall finnas då Barbanet tar över.

Kartan nedan visar en schematisk skiss över hur datorerna i Barbanet är sammankopplade via publika, privata och virtuella nätverk.

Karta över Barbanet

[mörkblått] Debian GNU/Linux   [rött] Red Hat Linux   [mörklila] BeOS  
[ljusblått] OpenBSD   [rosa] NetBSD   [guld] FreeBSD   [ljuslila] Solaris   [lila] IRIX  
[ljusgrönt] MS Windows 95/98/ME   [mörkgrönt] MS Windows 2000  


Ändrad senast 2013-10-04 22:05

Skicka brev till Webmaster

Valid HTML 3.2! Best viewed with any browser