Inställningar för e-post
Hem
Vad?
Fortune
Servern
*E-post*
Uptime
Lnkar

Nedan presenteras de inställningar som möjliggör läsning av inkommande e-post via IMAP från barbapapa.

För utgående e-post rekommenderas användande av den SMTP-server som din lokala internetleverantör tillhandahåller. För användande av barbapapa som SMTP-server krävs först ett separat konto utöver IMAP-kontot.

Thunderbird / Icedove
Serverinställningar
Servernamnbarbapapa.barbanet.com
Port993
AnvändarnamnANVÄNDARNAMN
AnslutningssäkerhetSSL/TLS
Serverinställningar / Avancerat...
IMAP-serverkatalogmail/
Server för utgående e-post (SMTP)
Serverbarbapapa.barbanet.com
Port465
Använd namn och lösenordJa
AnvändarnamnANVÄNDARNAMN@barbanet.com
AnslutningssäkerhetSSL/TLS
K-9 E-post
Kontoinställningar / Mappsynkronisering / Inkommande server
AnvändarnamnANVÄNDARNAMN
IMAP-serverbarbapapa.barbanet.com
SäkerhetstypSSL/TLS (alltid)
AutentiseringstypPLAIN
Port993
Sökvägsprefix för IMAPmail/
Kontoinställningar / Skriva brev / Utgående server
SMTP-serverbarbapapa.barbanet.com
SäkerhetstypSSL/TLS (alltid)
Port465
Kräv inloggningJa
AutentiseringstypLOGIN
AnvändarnamnANVÄNDARNAMN@barbanet.com
Skräppostfilter

Inkommande e-post filtreras av bogofilter och misstänkt skräppost flyttas till mappen Spam eller Trash.spam.

För att förbättra skräppostfiltret, placera skräppost i mappen Trash.SpamConfirmed och icke-skräppost i mappen Trash.HamConfirmed. Varje natt läses innehållet i dessa båda mappar in till skräppostfiltret för att därefter raderas.ndrad senast 2017-08-07 15:05

Skicka brev till Webmaster

Valid HTML 3.2! Best viewed with any browser